میزان رضایت شما از نحوه برخورد و رفتار راننده و خدمه اتوبوس به چه اندازه می باشد ؟میزان رضایت شما از توزیع پک پذیرایی در هنگام سفر به چه اندازه است ؟میزان رضایت شما از کیفیت اتو کاری که جهت سفر به شما سرویس دهی می نماید به چه اندازه است ؟میزان رضایت شما از رعایت راننده تا اتوکار در خصوص توقف جهت انجام فرایض دینی و صرف وعده غذایی مربوطه به چه اندازه می باشد ؟میزان رضایت شما از زمان خدمت اتوکار به مقصد مربوطه به چه اندازه است ؟Whoops, looks like something went wrong.